Nové bezpečnostní branky

25.07.2017 20:00

[hocr] Díky krajské dotaci, která byla minulý rok vypsána, jsme obdrželi dvě nové bezpečnostní branky, které posouží především mladší přípravce, která na podzim zahajuje svou soutěž. Dotační titul byl vypsán tak, že v případě koupě těchto branek, dotace pokryje 50 % celkových nákladu a zbytek hradí klub sám. Bohužel cena těchto branek není zrovna nízká.

Poděkování patří místní firmě Heinz Glas Decor s.r.o,, která nám na tyto branky výrazně přispěla.