Dotace

23.09.2018 15:53

[hocr] TJ Hranice z.s. obdržela prostřednictvím MŠMT v rámci programu MŠMT Program č. VIII účelovou dotaci pro mládež ve výši 50 000 Kč, finanční prostředky ve výši   34905 Kč byly použity na úhradu našich mládežnických trenérů Honzy Crhonka a  Petra Hrkala, kteří se ve svém volném čase věnují dětem. Své dlouholeté zkušenosti předávají v našem oddílu kopané. Oddíl kopané slouží v naší TJ, jako základní příprava všech dětí v tréninkovém procesu našeho fotbalového oddílu. Děti se naučí základy fotbalu, jeho pravidel, získávají fyzické a taktické dispozice. Druhá část dotace ve výši 15 095 Kč byla použita k nákupu dresů pro mladší přípravku, která tento rok vznikla. Jedním z hlavních přínosů dotace je podpora mládežnické kopané. Mladí fotbalisté se účastní minimálně 3 tréninků v týdnu a jednoho mistrovského utkání. Pozitivní na tomto je, že se tito mladí fotbalisté nepotulují bezcílně po ulicích a nemají možnost se setkat s alkoholem, cigaretami a drogami, Trenéři tyto mladé fotbalisty sledují při trénincích a při jakékoliv změně chování ihned toto konzultují s rodiči. Někteří rodiče se dětem věnují více a někteří méně, ale jsou zde trenéři, kteří se dětem věnují naplno. Zároveň tito mladí fotbalisté netráví tolik času u hraních her na PC nebo jiných zařízení.

Program MŠMT č.VIII nám velmi zásadně pomohl k rozvoji kopané a sportu celkově v naší obci.

Tento program je ojedinělý a věříme, že i nadále bude pokračovat. Zásluhou programu MŠMT č. VIII, dotacích z Karlovarského kraje a obce snad i nadále dokážeme udržet TJ Hranice z.s. aktivně se podílet na správném sportovním vyžití dětí a mládeže. Pokud dotační tituly zůstanou zachovány, dokážeme do budoucna sportovní vyžití v obci rozšiřovat a zkvalitňovat.