Rekontrukce elektrických rozvodů

25.06.2019 11:02

[hocr] Ti všímaví, kteří kolem fotbalového hřiště chodí, již jistě zaznamenali, že se tam „něco děje“. A je to tak. Probíhá zde kompletní rekonstrukce elektřiny v celém objektu tribuny. Staré rozvody opravdu již nebylo možné nadále používat, neboť funkčních zásuvek stále ubývalo a hrozilo zde i možné nebezpečí požáru za nepřítomnosti. Proto vše muselo být pečlivě při odchodu odpojeno.

V letošním roce se nám podařilo získat investiční dotaci od Karlovarského kraje z programu na obnovu sportovních zařízení přímo zde v našem kraji, a právě tato dotace, byla použita na tuto rekonstrukci. Celková rekonstrukce vyjde na 180 000 Kč, kdy 138 000 Kč nám hradí právě Karlovarský kraj.

V zázemí tribuny probíhají ještě stavební práce, kdy stávající průjezd byl zazděn a bude použit jako nová společenská místnost / klubovna, která klubu chybí.